BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Podsumowanie projektu

 
 
 

„Śląski Akcelerator Startu Zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0068/17 realizowany w okresie 01.05.2018-30.04.2020 Projekt skierowany był do 96 osób z kategorii NEET w wieku do 29 r. ż, biernych zawodowo niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w tym osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie woj. śląskiego. W ramach projektu uczestnicy skorzystali ze wsparcia w postaci: szkoleń z kompetencji miękkich - NLP, certyfikowanych szkoleń zawodowych min. Barber, Piekarz-Cukiernik, Tester oprogramowania coachingu zawodowego, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży zawodowych. 51% uczestników dzięki udziałowi w projekcie znalazło zatrudnienie.

 
Wielkość fontu
Tryb kontrastowy